NANNE FRANX

Profiel

Na mijn opleiding bouwkunde aan de TU te Delft heb ik eerst bij een architectenbureau in Hilversum gewerkt. In 1993 ben ik voor mezelf begonnen.

Ik doe voornamelijk bouwprojecten voor particulieren. Dit kan een verbouwing van een bestaand woonhuis zijn of de bouw van een vrijstaand woonhuis.

Voor de opdrachtgever maak ik een ontwerp en verzorg ik de aanvraag van een bouwvergunning.

Daarnaast kan ik ook behulpzaam zijn bij het vinden van een juiste aannemer.

filosofie en werkwijze

Inventariseren

Bij het ontwerp houd ik rekening met de wensen van de opdrachtgever, de bestaande situatie en de mogelijkheden die het bestemmingsplan van de desbetreffende gemeente biedt. Om tot een bevredigend resultaat te komen is het voor mij belangrijk deze dingen eerst goed te inventariseren.

Ordenen 

Vervolgens ga ik kijken hoe ik van alle uitgangspunten één samenhangend geheel kan maken. Daarbij streef ik naar een ontwerp wat helder en eenduidig is. Een ontwerp waarin de ruimtes een onderlinge, logische samenhang hebben en die zich in afmetingen goed tot elkaar verhouden. Daglichttoetreding en de relatie met de omgeving (bv uitzicht naar en verbinding met de tuin) spelen hierbij voor mij een belangrijke rol.

Vormgeven

Bij verbouwingen houd ik vaak de bouwstijl van het bestaande huis aan, maar een eigentijdse vormgeving kan soms ook een heel mooi effect hebben . Ik streef in ieder geval er naar dat veranderingen / toevoegingen de kwaliteit van het bestaande niet tekort doen maar juist zullen versterken.

Bij het bouwen van een nieuw huis zijn er verschillende  bouwstijlen mogelijk. Ik vind het zelf belangrijk dat de gekozen stijl en vormgeving in de omgeving past.

Resultaat

Als een opdrachtgever tevreden is met het uiteindelijke resultaat en zich helemaal thuisvoelt in zijn nieuwe huis, dan is dat mij voor de grootste voldoening.